• تاریخ : ۳۰ام خرداد ۱۳۹۶
 • موضوع : متن

 

معمولاً وقتی صحبت از فهم جهان می‌شود؛ چند مورد خاص مانند آزمایش گربه‌ی شرودینگر، پارادوکس دوقلوها و فرمول E=MC2 هستند که مطمئناً همگان درباره‌ی آن‌ها شنیده‌اند. اما جهان ما در این سه مورد خاص خلاصه نمی‌شود. حدود ۱۰۰ ســال پیش بود که آلبرت اینشتین مسئله‌ی نسبیت عام را تشریح کرد و شاید بتوان گفت که نسبیت عام بزرگ‌ترین دستاورد وی در طول حیاتش بود؛ اما نسبیت عام تنها نام ساده‌ای دارد و فهم آن برای افراد معمولی، دانش‌آموزان و دانشجویان بسیار دشوار اســت. ما در این مطلب قصد داریم نسبیت عام و ماهیت فضا-زمان را به زبان ساده بیان کنیم تا بتوانید با یکی از مشهورترین نظریه‌های جهان آشنا شوید.

پیش از توضیح خود نظریه و اینکه مفهوم فضا-زمان چیست؛ بگذارید با این موضوع شروع کنیم که در اصل ما چگونه جهان را تصور می‌کنیم و می‌شناسیم.

 و زمان چیست 7 مفهوم فضا زمان چیست ؟نخستین چیزی که باید بدانید این اســت که جهان ما بر پایه‌ی «کوانتا» ساخته شده اســت و این ذرات امکان تعامل با یکدیگر دارند. ماکس پلانک، فیزیک‌دان آلمانی،‌ برای نخستین بار از کلمه‌ی کوانتا برای جمع‌ بستن بسته‌های کوانتوم اســتفاده کرد؛ این بسته‌ها همگی دارای خواصی فیزیکی مانند وزن، بار، حرکت و… هستند. یک کوانتوم می‌تواند ذره باشد، یک موج باشد یا هر چیز عجیب و غریبی که شما فکر کنید؛ فرم یک کوانتوم به این بستگی دارد که شما چگونه به آن می‌نگرید. وقتی که دو یا چند کوانتا با یکدیگر در تعامل هستند، می‌توانند ساختارهای بسیار پیچیده‌ نظیر فوتون‌ها، اتم‌ها و مولکول‌ها را به وجود آورند. فیزیک کوانتوم شاخه‌ای جدید از علم فیزیک اســت که در قرن ۲۰ به وجود آمد؛ اما ایده‌ی ساخت جهان از ذراتی نامرئی که با یکدیگر در تعامل هستند، به حدود ۲۰۰۰ ســال پیش و زمان دموکریت باز می‌گردد.

بحث ما ماهیت فضا-زمان اســت، پس وارد جزئیات ساختار جهان و ذرات تشکیل‌دهنده‌ی آن نمی‌شویم؛ آن‌چه برای ما اهمیت دارد، این اســت که بدانیم ذرات تشکیل‌دهنده‌ی جهان بر چه اساسی با یکدیگر تعامل دارند و آیا این تعامل بر دیگر پدیده‌ها نیز اثر می‌گذارد یا خیر.

وقتی که آیزاک نیوتن مدل جهانی خود را در کتاب اصول فلسفه‌ی طبیعی توضیح داد، همه چیز را مطلق فرض کرد؛ وی گفت فضا در ذات خود مطلق اســت و بدون نیاز به چیزی خارجی، در همه جا یکسان اســت. دیدگاه وی در فیزیک کلاسیک پذیرفـــــته شد و حتی بسیاری از ابهامات مکانیک نیوتنی را از بین برد؛ اما بیش از هر چیزی به دستگاه مختصات سه بعدی دکارتی شبیه بود (دستگاه مختصاتی با سه محور X؛ Y؛ Z). در جهان نیوتنی، زمان همواره با نرخی ثابت در حرکت اســت و همانند فضا، با هیچ چیز خارجی ارتباط ندارد و در ذاتش مطلق اســت. گفته‌ی نیوتن نشان می‌داد که تجربه فضا و زمان برای امواج، ذرات، کوانتوم و حتی افراد یکسان اســت و تحت هیچ شرایطی تغییر نمی‌کند.

 و زمان چیست 6 مفهوم فضا زمان چیست ؟در اواخر قرن ۱۹ میلادی، دانشمندان به این موضوع پی بردند که دیدگاه نیوتن درباره جهان ناقص اســت. فیزیک‌دانان بیان کردند که اگر ذره‌ای با سرعت نزدیک به سرعت نور حرکت کند در مقایسه با ذره‌ای که ایستاده یا با سرعت کم‌تری حرکت می‌کند، فضا و زمان را به شکل متفاوتی احساس خواهد کرد. به عبارت دیگر، انرژی یا حرکت یک ذره با چگونگی رفـــــتار آن در این جهان ارتباط مستقیم دارد؛ این نشان می‌دهد که فضا و زمان مقادیر مطلقی نیستند و چگونگی تجربه‌ی جهان برای شما، به این موضوع بستگی دارد که چگونه در آن حرکت می‌کنید.

در این برهه از تاریخ بود که آلبرت اینشتین، نظریه‌ی نسبیت خاص را مطرح کرد. طبق این نظریه، برخی چیزها مانند سرعت نور یا جرم کلی ذرات، کمیت‌هایی ثابت هستند؛ اما مقدار سایر چیزها به این موضوع بستگی دارد که چگونه در فضا و زمان حرکت می‌کنند. در ســال ۱۹۰۷، پروفسور هِرمان مینکوفسکی که اســتاد اینشتین نیز به شمار می‌رفـــــت، به یک موفقیت خارق‌العاده دست یافت؛ وی نشان داد که می‌توان فضا و زمان را در قالب یک فرمول تصور کرد. وی پس از بیان این موضوع، بلافاصله یک فرمول توسعه داد که در آن فضا و زمان نیز حضور داشتند. این فرمول، پایه و اساس چگونگی حرکت و تعامل ذرات را در جهان نشان می‌داد؛ بدون آن‌که جاذبه‌ به‌عنوان یک نیرو در نظر گرفـــــته شود. مدلی که وی نشان داد هنوز هم وجود دارد و با نام «فضای مینکوفسکی» شناخته می‌شود و حتی نظریه‌ی نسبیت خاص اینشتین نیز بر پایه‌ی آن فرمول‌بندی شده اســت. فضای مینکوفسکی امروزه پایه و اساس بسیاری از محاسبات نظریه میدان‌های کوانتومی اســت.

 و زمان چیست 5 مفهوم فضا زمان چیست ؟اگر در جهان چیزی به نام نیروی گرانش وجود نداشته باشد، مدل فضای مینکوفسکی می‌تواند پاسخگوی هر آن‌چه می‌خواهیم باشد. در این مدل، فضا و زمان ساده هستند، خمیده نمی‌شوند و به‌سادگی بستری برای ماده فراهم می‌کنند که بتواند در آن حرکت کند و به‌صورت لحظه‌ای با دیگر ذرات تعامل داشته باشد. اما همه‌ی ما می‌دانیم تنها راه شتاب‌گرفـــــتن، در تعامل بودن با چیز دیگری اســت؛ به عبارت دیگر، یک ذره برای شتاب‌ گرفـــــتن باید به‌طور دائم با چیز دیگری در تعامل باشد، حتی اگر آن چیز خاص دیده نشود. در جهانی که ما در آن زندگی می‌کنیم، نیرویی به نام «گرانش» وجود دارد که اساس بسیاری از پدیده‌ها به‌شمار می‌رود. اصل هم‌ارزی اینشتین، نیروی گرانش را به‌عنوان یک عامل نامرئی این چنین توصیف می‌کند:

گرانش، به‌عنوان یک عامل شتاب‌دهنده‌ی نامرئی عمل می‌کند و به شما یا هر چیز دیگری به‌طور یکسان شتاب می‌دهد؛ مگر آن‌که عامل شتاب‌دهنده‌ی دیگری نیز وجود داشته باشد.

اینشتین مفهوم گرانش در فضا-زمان و اهمیت آن را بیان کرد و سپس با تکیه بر مدل فضای مینکوفسکی و انجام معادلات ریاضی لازم، نظریه‌ی نسبیت عام را مطرح کرد. بین مدل فضای مینکوفسکی و فضای خمیده که در نظریه‌ی نسبیت عام به آن پرداخته می‌شود، یک تفاوت ویژه وجود دارد و آن هم یک فرمول ریاضی اســت که با نام «تانسور ریمان» شناخته می‌شود. گئورگ فردریش برنهارد ریمان، یک ریاضی‌دان آلمانی اســت که در قرن ۱۹ میلادی زندگی می‌کرد و از شاگردان یکی از بزرگ‌ترین ریاضی‌دانان تاریخ، یعنی کارل فریدریش گاوس بود. ریمان یک فرمول بسیار حیاتی را ارائه کرد؛ این فرمول بیان می‌کند چگونه میدان‌ها، خطوط، فاصله‌ها، قوس‌ها و… می‌توانند وجود داشته باشند و در فضایی خمیده با بی‌شمار ابعاد مختلف، به‌خوبی تعریف شوند. چیزی در حدود یک دهه زمان برد تا اینشتین و همکاران او توانستند بر پیچیدگی‌های بسیار زیاد محاسبات ریاضی این فرمول غلبه کنند؛ اما وقتی کار با موفقیت به اتمام رسید، اینشتین نظریه‌ی نسبیت عام را مطرح کرد؛ نظریه‌ای که جهان ما را در سه بُعد به همراه یک بُعد دیگر به نام زمان توصیف می‌کند و این‌بار جاذبه نیز در نظر گرفـــــته می‌شود. این بزرگ‌ترین دستاورد اینشتین بود و همانند یک بمب در دنیای فیزیک صدا کرد؛ این یک دستاورد بزرگ برای بشریت بود.

 و زمان چیست 4 مفهوم فضا زمان چیست ؟از نظر مفهومی، تانسور ریمان بیان می‌کند چگونه فضا-زمان در ذات خود خمیده اســت. انحنای فضا-زمان به ماده، انرژی و فشارهایی که در فضا هستند بستگی دارد؛ به عبارت دیگر، آن‌چه در این جهان اســت، انحنای فضا-زمان را تعریف می‌کند. با این تفاسیر، پاسخ این سؤال که جهان شما چگونه انحنا یافته اســت؛ به این بستگی دارد که ماده و انرژی چگونه در آن حرکت می‌کنند.

نیوتن در قانون اول خود که با نام قانون لختی (اینرسی) شناخته می‌شود، بیان می‌کند که اگر به جسمی ساکن نیرو وارد نشود، آن جسم همواره ثابت می‌ماند و اگر به یک جسم در حال حرکت روی خط راســت، نیرویی وارد نشود آن جسم با سرعت ثابت به حرکت خود ادامه می‌دهد. این قانون در فضا-زمان خمیده نیز برقرار اســت؛ اما با یک تفاوت: در قانون اول نیوتن، ما مسیر حرکت را یک خط راســت فرض می‌کردیم؛ اما در فضای خمیده، این خط راســت می‌تواند یک منحنی باشد. فضا-زمان خمیده به ما می‌گوید حرکت در فضای خمیده می‌تواند با سرعت ثابت انجام شود و در مسیری خمیده و ژئودزیک (کوتاه‌ترین مسیر بین دو نقطه) باشد. با این تفاسیر،‌ حرکت یکنواخت در فضا-زمان الزاماً در مسیر مستقیم نیست و می‌تواند در مسیری خمیده و ژئودزیک نیز انجام شود. این پدیده در مقیاس کیهانی نیز وجود دارد؛ به‌عنوان مثال، اجرام سنگینی همچون کهکشان‌ها می‌توانند به کمک جرم خود، نوری را که در پس زمینه اســت، خم کنند و گاهی اوقات چند عــکس ایجاد کنند. گاهی اوقات این خمیدگی باعث به‌وجودآمدن پدیده‌ی لنز گرانشی می‌شود که ما از آن برای مشاهده‌ی عوالم اولیه اســتفاده می‌کنیم!

 و زمان چیست 3 مفهوم فضا زمان چیست ؟از نظر علم فیزیک، عوامل مختلفی به‌صورت مستقیم در تانسور متریک نظریه نسبیت عام دخیل هستند. فیزیک‌دانان بر این باورند که گرانش حاصل جرم اســت؛ به این صورت که مکان‌ها و یا توده‌های بسیار بزرگ، میزان نیروی گرانشی را تعیین می‌کنند. در تانسور متریک، ۱۶ عامل، از جمله فشار (مانند فشار خلأ، فشار تابشی و فشار ایجادشده توسط ذراتی که با سرعت بالا حرکت می‌کنند) دخیل هستند؛ اما آن‌چه برای ما اهمیت دارد، هدف این مجموعه اســت. این عوامل به ما می‌گویند که در حضور نیروهای کشندی (جزر و مدی) و توده‌های بزرگ، حجم چگونه می‌تواند تغییر کند یا شکل ظاهری یک جرم در حال حرکت، تحت تأثیر این نیروها چگونه تغییر می‌کند. این قوانین و عوامل روی همه چیز؛ از سیاره‌ی زمین و ستاره‌های نوترونی گرفـــــته تا امواج بی‌وزنی (تابش گرانشی) که در فضا حرکت می‌کنند، تأثیر می‌گذارند.

 و زمان چیست 2 مفهوم فضا زمان چیست ؟

تانسور متریک به ما رابطه‌ی میان انحنای فضا-زمان با تمام ماده و انرژی موجود در جهان را نشان می‌دهد. در واقع، نظریه‌ی نسبیت عام به ما می‌گوید اگر شما تمام ماده و انرژی موجود در جهان را شناخته باشید و بدانید که در هر لحظه به چه شکل هستند و چه می‌کنند؛ آن‌گاه تاریخ تکامل تمام عالم، چه در زمان گذشته و چه در زمان حال و آینده برای شما آشکار می‌شود. به عبارت دیگر؛ از ازل تا ابد جهان را، از لحظه‌ای که نور و زمان متولد شدند تا زمانی که از بین می‌روند، می‌بینید و سرنوشت را می‌فهمید.

عالم یک بازی با قوانین خاص خود اســت؛ در هر لحظه یک اتفاق تازه رخ می‌دهد، ذرات به‌طور دائم با یکدیگر در تعامل هستند و فضا-زمان نیز به‌عنوان یک بستر همواره حضور دارد. شاید درک فضا-زمان کمی سخت و زمان‌بر باشد؛ اما این نکته را فراموش نکنید که چگونگی تجربه‌ی جهان برای شما، به این موضوع بستگی دارد که چگونه در آن حرکت می‌کنید. به دنبال کشف اسرار ماده و انرژی باشید تا اسرار تکامل جهان را از لحظه‌ی مهبانگ و تولد نور تا لحظه‌ای که دوباره خاموشی بر همه جا حکم‌فرما می‌شود، ببینید.

منبع : forbs

 

1497977848 728 dfdsfdsf مفهوم فضا زمان چیست ؟

< src="http://.sahandar.com/faradars/show.php?ref=itradar.ir&w=600&h=500&id=1&template=related&title=%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%B3%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B1+%D9%88%D8%A8" scrolling="no" style="background: #FFF url(//.sahandar.com/faradars/images/loading.gif) no-repeat center; width: 600px; height: 500px; max-width: 100%;" frameborder="0">

جدیدترین و داغترین مطالب دنیای جالب تکنولوؤی ها در سایت توما
مطالب گوناگون از از اخبار دنیای وب و تکنولوژی

نوشته مفهوم فضا زمان چیست ؟ اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۳۰ام خرداد ۱۳۹۶
 • موضوع : متن

رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت:

خبر ورود تب کریمه کنگو به تهران و لرستان کذب اســت

سلامت نیوز:رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، شایعه ورود بیماری تب کریمه کنگو به تهران و لرستان را تکذیب کرد.

به نقل سلامت نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت؛ دکتر محمدمهدی گویا، رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، در گفت و گو با وبدا درخصوص آخرین وضعیت بیماری تب کریمه کنگو گفت: تاکنون هیچ موردی از بیماری تب کریمه کنگو در اســتان تهران و اســتان لرستان مشاهده نشده اســت و اخباری که در این رابطه منتشر شده، کذب اســت.

رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر همچنین خبر ابتلای ۴ نفر به تب کریمه کنگو در الیگودرز را تکذیب کرد و گفت: این خبر به هیچ وجه صحت نداشته و چنانچه مواردی از این بیماری در کشور مشاهده شود مطابق معمول به طور منظم توسط وزارت بهداشت اعلام می شود.

وی افزود: کلیه موارد مشکوک به این بیماری نمونه گیری شده و ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت تشخیص قطعی آن اعلام می شود.

دکتر گویا گفت: در شهرستان الیگودرز کلیه موارد مشکوک مورد آزمایش قرار گرفـــــتند که همگی منفی بودند .

وی بیان کرد: درج اینگونه اخبار بدون اطلاع از صحت و سقم آن و کسب اطلاع از وزارت بهداشت نتیجه ای جز تشویش اذهان عمومی و نگرانی مردم و روی آوردن به رفـــــتارهای غیربهداشتی نخواهد داشت.
رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت یادآور شد: همه موارد ابتلا به این بیماری در هفته های گذشته در مراحل مقدماتی تشخیص و تحت درمان قرار گرفـــــتند.

وی با بیان اینکه از ابتدای امســال تاکنون ۳ نفر بر اثر این بیماری فوت کرده اند، تصریح کرد: در مجموع ۵۶ بیمار مبتلا به عفونت تب کریمه کنگو وجود داشته اســت که به جز ۳ مورد فوتی، بقیه بهبود پیدا کردند.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت با تاکید بر این که رعایت نکات بهداشتی مهترین عامل پیشگیری از ابتلا به این بیماری اســت، یادآور شد: تب کریمه کنگو عمدتا بیماری افرادی اســت که با دام سر و کار دارند و سایر افراد بیشتر بر حسب اتفاق به این بیماری مبتلا می شوند.

دکتر گویا خاطرنشان کرد: افرادی که به صورت مستقیم با دام سرو کار دارند از طریق گزش کنه ای که روی بدن دام قرار دارد، ممکن اســت به این بیماری مبتلا شوند، اما در اکثر موارد ابتلا، افراد بر اثر کنه آلوده، گزیده شده اند که قبلا روی بدن قرار داشته اســت و مواردی از ابتلا نیز در زمان ذبح یا تماس با احشای(اعضای داخلی بدن) و ترشحات و خون دام، شناسایی شدند.

رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت تاکید کرد: مردم حتما گوشت را از محل مطمئن و مورد تایید سازمان دامپزشکی کشور خریداری کنند.

وی تصریح کرد: دامی که ذبح می شود، باید ۲۴ ساعت در شرایط ویژه و دمای یخچال، نگهداری شود تا ویروس موجود در بدن، گوشت و احشاء(اعضای داخلی بدن) دام از بین برود و قابل اســتفاده باشد.

دکتر گویا در پایان ضمن تاکید بر اینکه بیماری تب کریمه کنگو از طریق خوردن گوشت پخته و بهداشتی، منتقل نمی شود، افزود: گوشتی که در شرایط مناسب بهداشتی نگهداری شده و خوب پخته شده باشد، امکان انتقال تب کریمه کنگو را به صفر می رساند.
سلامت نیوز: خبر ورود تب کریمه کنگو به تهران و لرستان کذب اســت

banner news خبر ورود تب کریمه کنگو به تهران و لرستان

آشپزی لدت بخشه وقتی هر چی بخوای در بخش آشپزی توما داری
جدیدترین و بهترین طریقه ها و مطالب در مورد آشپزی و خانه داری
این آموزش و آشپزی از سایت توما انتشار بافته

نوشته خبر ورود تب کریمه کنگو به تهران و لرستان اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۳۰ام خرداد ۱۳۹۶
 • موضوع : متن

با افسردگی مالیخولیایی، نه تنها احساس شادی و لذت را از دست می دهید، بلکه همواره با احساس غم بدون دلیلی واقعی و مشخص مواجه می شوید.

افسردگی مالیخولیایی زمانی خود به عنوان یک بیماری روانی در نظر گرفـــــته می شد، اما اکنون زیرگروهی از اختلال افسردگی اساسی (MDD) اســت. افسردگی مالیخولیایی می تواند زندگی شخصی و کاری یک فرد را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

711256 785 6 علامت افسردگی مالیخولیایی

به نقل گروه سلامت توما به نقل از “اکتیو بیت”، افسردگی مالیخولیایی دارای علائمی اســت که می توانند با MDD مشترک باشند و همچنین از علائمی مختص به خود برخوردار اســت. در ادامه با برخی از این نشانه ها بیشتر آشنا می شویم.

از دست دادن شادی

یکی از علائم مشخصه افسردگی مالیخولیایی از دست دادن توانایی احساس لذت اســت، به این معنی که حتی خبرهای بسیار خوب نیز موجب لبخند زدن فرد نمی شوند. به رغم فراوانی موارد مثبت در اطراف بیمار، وی همچنان هیچ احساسی ندارد. در حقیقت، از دست دادن شادی و لذت در همه یا بیشتر فعالیت های روزانه یک نشانگر عمده محسوب می شود.

رویدادهایی که تا پیش از این منتظر آنها بود، به عنوان مثال، برگزاری یک کنسرت ســالیانه یا جشن تولد یکی از دوستان دیگر برای فرد مبتلا به افسردگی مالیخولیایی جذابیتی ندارند. اساسا، وی دیگر نگاهی به آینده و روزهای خود ندارد و حتی یک روز خوب نیز لرزشی در احساس سودازدگی شما ایجاد نمی کند.

صبح های دردسر و عذاب آور

افراد مبتلا به افسردگی مالیخولیایی اغلب بدترین احساس ممکن را هنگام صبح دارند، که می تواند بیدار شدن از خواب و آغاز روز را برای آنها دشوار سازد.

این نوع از افسردگی می تواند در خواب فرد اختلال ایجاد کند، که به نوبه خود می تواند موجب انواع مختلفی از دردسرات سلامت از خطر ابتلا به بیماری قلبی تا کاهش توانایی مدیریت اســترس شود. در برخی موارد، بیمار ممکن اســت بیش از حد بخوابد.

احساس گناه شدید

احساس گناه شدید با افسردگی مالیخولیایی پیوند خورده اســت. اگرچه این احساسات گناه به طور معمول در واکنش به یک رخداد یا وضعیت شکل می گیرند، اما شدت احساس گناه ابراز شده با آن چه رخ داده اســت، مرتبط نیست.

این به معنای آن اســت که احساس گناه ممکن اســت به واسطه چیزهایی که در گذشته دور رخ داده اند و پیش از این برطرف شده یا مســاله ای جزئی بوده اند، شکل بگیرد و فرد را از انجام فعالیتی که لذت می برد به واسطه هراس از ایجاد ناراحتی برای فردی دیگر باز دارد. این احساس گناه می تواند روح خلاق فرد را نیز سرکوب کند.

غم بی اساس

با افسردگی مالیخولیایی، نه تنها احساس شادی و لذت را از دست می دهید، بلکه همواره با احساس غم بدون دلیلی واقعی و مشخص مواجه می شوید.

غم و اندوه مزمن یکی از تعاریف مالیخولیا اســت. آنهایی که از بیرون شاهد وضعیت شما هستند ممکن اســت بگویند به نظر می رسد ابری سیاه شما را دنبال می کند، زیرا به احتمال زیاد لبخندی بر لب ندارید و همواره حالتی غم انگیز و افسرده دارید.

کمبود انرژی

افراد مبتلا به افسردگی مالیخولیایی اغلب با کمبود انرژی مواجه هستند و در حفظ تمرکز دردسر دارند. با این وجود، سطوح انرژی و خلق و خو به تغییرات روزانه تمایل دارند که به معنای اســت می توانند در روزی دیگر بهبود یابند.

آثار منفی جسمانی

جدا از علائم روانی، فرد مبتلا به افسردگی مالیخولیایی می تواند کاهش وزن چشمگیر را تجربه کند. این می تواند با مصرف غذای بسیار کم همراه باشد و در برخی موارد، بیمار بیش از اندازه غذا می خورد.

از دیگر نشانگرهای جسمانی افسردگی مالیخولیایی می توان به شکل گیری عاداتی که تا پیش از این وجود نداشتند، به عنوان مثال، تکان دادن پا اشاره کرد. این شرایط را با اســتفاده از داروهای ضد افسردگی SSRI جدید می توان زیر کنترل گرفـــــت. صحبت درمانی نیز می تواند همراه با مصرف دارو موثر باشد.

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته ۶ علامت افسردگی مالیخولیایی اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۳۰ام خرداد ۱۳۹۶
 • موضوع : متن

لوبیا سبز جز سبزیجاتیه که سرشار از خواص مختلفه، اما برای اغلبمون تنها غذایی که میشه با لوبیا پخت معمولا فقط لوبیا پلو هستش و زیاد تو غذاهای دیگه ازش اســتفاده نمیکنم. اما واقعا حیفه اینهمه فایده اس که فقط بشه پای ثابته یکی از غذاهامون. در این مطلب طرز تهیه یه خوراک خوشمزه و ســالم با بافتی لطیف رو براتون گذاشتم که مواد تشکیل دهنده اش تو هر خونه ای پیدا میشه و به راحتی هم میتونین درستش کنین پس پاشین تا لوبیا های تر و تازه هستن بخرینشون و این خوراک خوشمزه رو درست کنین.

 لوبیا سبز خامه ای 540x540 طرز تهیه خوراک لوبیا سبز خامه ای • توما

خوراک لوبیا سبز خامه ای

مواد لازم برای تهیه خوراک لوبیا خامه ای

 • ۲۰۰ گرم لوبیا سبز
 • ۳ عدد سیب زمینی کوچک
 • ۲ عدد هویج متوسط
 • ۳ لیوان آب مرغ
 • ۲ قاشق غذاخوری آرد
 • ۲ قاشق غذاخوری خامه
 • ۲ قاشق غذاخوری پیاز داغ
 • ۲۰ گرم کره
 • نمک و فلفل به مقدار لازم
 لازم برای تهیه خوراک لوبیا سبز خامه ای 540x540 طرز تهیه خوراک لوبیا سبز خامه ای • توما

مواد لازم برای تهیه خوراک لوبیا سبز خامه ای

مراحل تهیه خوراک لوبیا سبز خامه ای

در مرحله اول ۲ لیوان از آب مرغمون رو همراه پیاز داغ روی گاز میذاریم تا حرارت ببینن و پیاز داغ طعم خودش رو به آب مرغ بده. مقدار پیاز داغی که اســتفاده میکنین و سایزش بسته به طبع خودتون داره و سلیقه ای هستش. در صورتی که آب مرغ موجود نداشتین میتونین از ۲ الی ۳ قرص طعم دهنده مرغ یا گوشت بعلاوه ۲ لیوان آب اســتفاده کنین.

 کردن پیاز داغ 540x540 طرز تهیه خوراک لوبیا سبز خامه ای • توما

اضافه کردن پیاز داغ

تا آب مرغ طعم دار بشه و جوش بیاد مواد داخل خوراکمون رو خورد میکنیم. اینکه به چه اندازه ای خورد بشن بستگی به سلیقتون داره من ترجیح میدم که مواد و سبزیجات داخل این خوراک خیلی ریز نباشن.

 کردن مواد 540x540 طرز تهیه خوراک لوبیا سبز خامه ای • توما

خورد کردن مواد

حالا فقط لوبیا و هویج رو داخل آب مرغی که جوش اومده میریزم و بدون اینکه بهشون نمک اضافه کنیم در قابلمه رو میبندیم تا سبزیجاتمون نیم پز بشن.

چون سیب زمینی سریع تر از لوبیا و هویج میپزه در صورتی که هر سه رو همزمان داخل آب مرغ بریزیم سیب زمینی وا میره.

 کردن لوبیا و هویج 540x540 طرز تهیه خوراک لوبیا سبز خامه ای • توما

اضافه کردن لوبیا و هویج

تا سبزیجات نیم پز بشن میتونیم سس سفید رو درست کنیم به این صورت که ابتدا آرد و کره رو با هم کمی تفت میدیم.

 شدن آرد 540x540 طرز تهیه خوراک لوبیا سبز خامه ای • توما

سرخ شدن آرد

حالا نصف لیوان از یک لیوان آب مرغ باقیمونده رو کم کم به مخلوط آرد و کره مون اضافه کرده و سریع هم میزنیم تا آرد گوله نشه.

 کردن آب مرغ 1 540x540 طرز تهیه خوراک لوبیا سبز خامه ای • توما

اضافه کردن آب مرغ

خامه رو هم داخل مواد ریخته خوب هم میزنیم تا مخلوطمون یکدست بشه.

 کردن خامه 540x540 طرز تهیه خوراک لوبیا سبز خامه ای • توما

اضافه کردن خامه

در نهایت یه سس نسبتا غلیظ داریم اما چون احتیاج داریم که سس به راحتی با خوراکمون قاطی بشه نصف لیوان آب مرغ باقی مونده رو هم اضافه کرده و هم میزنیم حالا به یه مخلوط رقیق میرسیم.

در صورتی که کل یک لیوان آب مرغ رو از اول به سسمون اضافه کنیم چون سسمون خیلی رقیق میشه ممکنه خامه و آرد خوب حل نشن و گوله بمونن به خاطر همین مخلوط کردن آب مرغ با سس رو در دو مرحله انجام میدیم.

 مابقثی آب مرغ 540x540 طرز تهیه خوراک لوبیا سبز خامه ای • توما

ریختن مابقی آب مرغ

بعد از اینکه به سس رقیق کمی حرارت دادیم تا آردمون بپزه و سس کمی جا بیوفته، از روی حرارت برش میداریم و کنار میذاریمش.

حالا خوراکمون رو تست میکنم در صورتی که هویج و لوبیا نیم پز شده بودن به خوراک نمک و فلفل زده و سیب زمینی هارو هم اضافه میکنیم و در قابلمه رو میبندیم تا سیب زمینی ها هم بپزن.

 کردن سیب زمینی 540x540 طرز تهیه خوراک لوبیا سبز خامه ای • توما

اضافه کردن سیب زمینی

بعد از پخت سیب زمینی ها سسمون رو به خوراک اضافه میکنیم و در قابلمه رو برمیداریم تا مواد با هم قل بخورن و مزه ها به خورد هم بره و هر وقت به غلظت مورد علاقمون رسیدیم زیر گاز رو خاموش میکنیم.

 کردن سس سفید 540x540 طرز تهیه خوراک لوبیا سبز خامه ای • توما

اضافه کردن سس سفید

حالا خوراک لوبیا خامه ای و خوش طعم ما حاضره و میتونیم همراه آبلیمو تازه سطریقه کنیم  … نوش جان

1497982154 906 لوبیا سبز خامه ای 540x540 طرز تهیه خوراک لوبیا سبز خامه ای • توما

خوراک لوبیا سبز خامه ای

آشپزی لدت بخشه وقتی هر چی بخوای در بخش آشپزی توما داری
جدیدترین و بهترین طریقه ها و مطالب در مورد آشپزی و خانه داری
این آموزش و آشپزی از سایت توما انتشار بافته

نوشته طرز تهیه خوراک لوبیا سبز خامه ای • توما اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۳۰ام خرداد ۱۳۹۶
 • موضوع : متن

بررسی گوشی هوشمند ذنفون ۳ ایسوس، محصول میان‌رده‌ای که با طراحی پریمیوم برای رقابت با برند‌های قدرتمند میان‌رده به بازار عرضه شده اســت.

ایسوس در ســال ۲۰۱۴ از گوشی‌های سری ذنفون رونمایی کرد. یکی از بارزترین ویژگی‌های سری اولیه ذنفون برخورداری از تراشه‌های سری اتم اینتل بود؛ اما اســتقبال کم کاربران از این تراشه‌ها باعث شد ایسوس در گوشی‌های جدید خود از تراشه‌های ساخت کوالکام اســتفاده کند. البته تغییر دیگری نیز در گوشی‌های جدید سری ذنفون قابل مشاهده اســت؛ ایسوس کیفیت ساخت محصولات خود را ارتقاء داده اســت تا بتواند در بازارهای مختلف به رقابت با کمپانی‌های دیگر بپردازد و سهم بیشتری از بازار گوشی‌ هوشمند را به خود اختصاص دهد.

8c1fc6e2 5c20 4f40 a28e a73f785f64f7 بررسی ایسوس ذنفون 3 / Asus Zenfone 3 ZE520KL

ایسوس در ســال ۲۰۱۶ از محصول جدید سری ذنفون به نام ذنفون ۳ رونمایی کرد. این گوشی هوشمند در دو نسخه‌ی مختلف به بازار عرضه شده اســت. مدل اول دارای ۳ گیگابایت حافظه‌ی رم، ۱۶ گیگابایت حافظه‌ی داخلی، باتری با ظرفیت ۲۶۰۰ میلی‌آمپر ساعت و نمایشگری با ابعاد ۵.۲ اینچ اســت. اما مدل بزرگ‌تر از ۴ گیگابایت حافظه‌ی رم، ۳۲ گیگابایت حافظه‌ی ذخیره‌سازی، باتری با ظرفیت ۳۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت و نمایشگری با ابعاد ۵.۵ اینچ بهره می‌برد.

دفتر ایسوس در ایـــران مدل ZE520KL ذن‌فون ۳ را برای بررسی در اختیار توما قرار داده اســت. پیش از شروع بررسی، بهتر اســت ابتدا نگاهی به مشخصات سخت‌افزاری ایسوس ذنفون ۳ بیندازیم:

مشخصات / گوشی  Zenfone 3 ZE520KL  Zenfone 3 ZE552KL
پردازنده Qualcomm Snapdragon 625 Qualcomm Snapdragon 625
سیستم‌عامل Android 6.0.1, upgradable to 7.0 Android 6.0.1, upgradable to 7.0
حافظه‌ی رم ۳GB ۴GB
صفحه نمایش ۵٫۲-inch Super IPS+, 1080 x 1920 pixels
۵٫۵-inch Super IPS+, 1080 x 1920 pixels
حافظه ذخیره‌سازی ۳۲GB ۶۴GB
microSD Up to 256GB Up to 256GB
دوربین اصلی ۱۳ MP, f/2.0, phase detection autofocus, LED flash ۲۳ MP, f/2.0, 24mm, phase detection and laser autofocus, LED flash
دوربین جلو ۱۶ MP, f/2.0, laser/phase detection autofocus, OIS (4-axis), dual-LED (dual tone) flash ۱۶ MP, f/2.0, laser/phase detection autofocus, OIS (4-axis), dual-LED (dual tone) flash
ارتباطات ۴G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, GPS, USB-C, Bluetooth 4.2 ۴G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, GPS, USB-C, Bluetooth 4.2
سیم کارت Nano-SIM/ Micro-SIM Nano-SIM/ Micro-SIM
باتری Non-removable Li-Ion 2600 mAh battery Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery
وزن ۱۴۴ g ۱۵۵ g
ابعاد ۱۴۶٫۹ x 74 x 7.7 mm ۱۵۲٫۶ x 77.4 x 7.7 mm
رنگ‌ها Sapphire Black, Moonlight White, Shimmer Gold

Sapphire Black, Moonlight White, Shimmer Gold

طراحی

ایسوس در ذنفون ۳ تلاش کرده اســت طراحی گوشی را دستخوش تغییرات زیادی قرار دهد و محصولی میان‌رده با طراحی جذاب و پریمیوم به بازار عرضه کند. ترکیب شیشه و فلز در این گوشی یادآور پرچم‌دار‌های اندروید اســت. پنل‌های پشت و جلو شیشه‌ای هستند و در دل فریمی فلزی جای گرفـــــته‌اند. اســتفاده از چنین ترکیبی باعث شده اســت ضخامت این محصول به ۷.۶۹ میلی‌متر برسد.

ذنفون ۳ دارای ابعاد ۱۴۶.۸۷ در ۷۳.۹۸ در ۷.۷ میلی‌متر اســت و وزن آن به ۱۴۴ گرم می‌رسد. در بخش پشت و جلوی گوشی از شیشه‌ی ۲٫۵D گوریلا گلس اســتفاده شده اســت؛ این موضوع باعث می‌شود محصول میان‌رده‌ی ایسوس در برابر خش و تا حدودی ضربات، مقاوم باشد.

6ea49e08 0bff 4c81 b2b4 0ca270cf8d44 بررسی ایسوس ذنفون 3 / Asus Zenfone 3 ZE520KL

لبه‌های منحنی ذنفون ۳ باعث شده‌اند در دست گرفـــــتن گوشی و کار با آن راحت‌تر شود. گوشه‌های محصول نیز از طراحی قوسی شکل برخوردار هستند و نوارهای آنتن به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که از دید کاربر مخفی باشند؛ این موارد باعث می‌شوند بر زیبایی ظاهری ذنفون ۳ افزوده شود. در بخش پشت گوشی می‌توان دوربین اصلی را به همراه فلش دوگانه‌ی آن مشاهده کرد. زیر دوربین اصلی، حسگر اثرانگشت قرار دارد. ایرادی که می‌توان به طراحی پنل پشتی ذنفون ۳ گرفـــــت، برآمدگی دوربین اصلی اســت که نه‌تنها ظاهر گوشی را کمی زشت می‌کند؛ بلکه امکان آسیب دیدن لنز را در صورت افتادن گوشی، افزایش می‌دهد.

در لبه‌ی سمت چپ گوشی می‌توان درگاه سیم‌کارت را مشاهده کرد. این درگاه به شما اجازه می‌دهد از یک سیم کارت نانو در کنار نمونه‌ی میکرو به‌صورت هم‌زمان اســتفاده کنید. البته می‌توانید به‌جای سیم‌کارت میکرو از کارت حافظه میکرو اس‌دی برای افزایش حافظه ذخیره‌سازی تا سقف ۲۵۶ گیگابایت بهره ببرید. در بخش سمت راســت گوشی، دکمه پاور و کلیدهای تغییر حجم صدا قرار دارند. اسپیکر و درگاه USB نوع C در انتهای ذنفون ۳ کار گذاشته شده‌اند و جک هدفون ۳.۵ میلی‌متری در حاشیه‌ی بالایی آن قرار دارد.

در نگاه اول به ذنفون ۳، نمایشگر ۵.۲ اینچی و حاشیه‌های زیاد اطراف آن به چشم می‌آید. در بخش پایینی نمایشگر دکمه‌های ناوبری خازنی وجود دارند که تشخیص آن‌ها در شرایط نوری کم به دلیل عدم تجهیز به نور پس‌زمینه دشوار خواهد بود.

در مجموع می‌توان گفت ترکیب شیشه و فلز به ذنفون ۳ زیبایی خاصی بخشیده اســت که در کمتر محصول میان‌رده‌ای می‌توان یافت. ابعاد مناسب و وزن کم نیز به خوش‌دست شدن محصول ایسوس کمک شایانی می‌کند. البته حاشیه‌ی زیاد در لبه‌های نمایشگر، برآمدگی دوربین اصلی و لک‌پذیری از نقاط ضعف طراحی محسوب می‌شوند.

نمایشگر

ایسوس دو نسخه از ذنفون ۳ به بازار عرضه کرده اســت. یکی از تفاوت‌های میان این دو مدل، ابعاد نمایشگر اســت. مدل اول از نمایشگر ۵.۲ اینچی و مدل بزرگ‌تر از نمونه‌ی ۵.۵ اینچی بهره می‌برد تا علاقه‌مندان بتوانند نمونه‌ی مورد نظر خود را انتخاب کنند. البته رزولوشن هردو نمایشگر، فول اچ‌دی اســت و از این لحاظ تفاوتی با یکدیگر ندارند.

نمونه‌ی مورد بررسی توما از نمایشگر ۵.۲ اینچی با رزولوشن ۱۰۸۰ در ۱۹۲۰ پیکسل بهره می‌برد که نتیجه‌ی این ترکیب، تراکم ۴۲۴ پیکسل در هر اینچ به ارمغان آورده اســت. برای مشاهده ‌آسان محتوای نمایشگر در محیط‌های پرنور و زیر نور مستقیم آفتاب، میزان طریقهنایی صفحه نمایش باید بیشتر از ۵۰۰ نیت باشد. راه‌ حل ایسوس برای رسیدن به چنین رقمی، اســتفاده از پنلی به نام +Super IPS اســت. طبق ادعای ایسوس، این پنل می‌تواند میزان حداکثر طریقهنایی ۶۰۰ نیت به ارمغان بیاورد.

2d9eee87 bc17 4df8 829b 3601fa4a9ae9 بررسی ایسوس ذنفون 3 / Asus Zenfone 3 ZE520KL

برای اثبات این گفته، به اســتفاده از ذنفون ۳ در زیر نور خورشید پرداختیم. باید گفت کار با این گوشی حتی زیر نور آفتاب راحت اســت و نمایشگر و جزئیات به نمایش درآمده آن به‌خوبی قابل مشاهده هستند.

امکان اعمال تنظیمات مختلفی برای نمایشگر موجود اســت که می‌توان به میزان طریقهنایی، شدت، غلظت و دمای رنگ‌ها اشاره کرد. همچنین گزینه‌ای برای خاموش یا ضعیف کردن شدت طریقهنایی ساب‌پیکسل آبی در دسترس اســت تا با کاهش میزان نور سفید، فشار کمتری به چشمان در مطالعات در شرایط نوری کم و شب‌ها وارد می‌شود.

نسبت نمایشگر به بدنه در ذنفون ۳ به ۶۸.۶ نسبت می‌رسد که نشان‌دهنده حاشیه‌ی زیاد در اطراف نمایشگر اســت. البته وجود حاشیه‌های زیاد در ذنفون ۳ کار با تلفن هوشمند را سخت نمی‌کند؛ اما ایسوس می‌توانست با حذف حاشیه‌ها به زیبایی محصول خود بیفزاید.

دقت رنگ‌ بالا، طریقهنایی مناسب و امکان اعمال تنظیمات مختلفی برای شدت و پروفایل رنگ‌ها، باعث شده اســت ذنفون ۳ در بخش نمایشگر نمره‌ی خوبی دریافت کند.

اسپیکر

ذنفون ۳ در بخش پایینی خود از یک اسپیکر تک‌کاناله بهره می‌برد. البته ایسوس می‌توانست با تجهیز این گوشی به اسپیکر‌های دوگانه و قدرتمند‌تر، آن را به گزینه‌ی جذابی برای علاقه‌مندان این بخش تبدیل کند.

در صورت اســتفاده از اسپیکر در پنل جلوی ذنفون ۳ نه‌تنها حاشیه‌های زیاد نمایشگر توجیه می‌‌شد، بلکه تجربه بهتری در تماشای فایل‌های ویدیویی یا پخش موسیقی به کاربر ارائه می‌داد. در هر صورت می‌توان گفت خروجی صدای اسپیکر موجود در ذنفون ۳ از کیفیت مناسبی برخوردار اســت. اما اگر قدرت خروجی بالای اسپیکر جزو اولویت‌های خرید شما اســت، این گوشی احتمالا شما را ناامید خواهد کرد.

اسکنر اثر انگشت

مانند اکثر گوشی‌های میان‌رده، ذنفون ۳ نیز مجهز به اسکنر اثر انگشت اســت. این حسگر در پنل پشتی و زیر دوربین تعبیه شده اســت و از دقت بسیار بالایی بهره می‌برد.

98f180f1 bb39 493e 8279 6b4f45cdae49 بررسی ایسوس ذنفون 3 / Asus Zenfone 3 ZE520KL

امکانات مختلفی در قسمت تنظیمات وجود دارد که برای اســتفاده از آن‌ها ابتدا باید فعالشان کنید؛ برای مثال در حالت عکاسی، با لمس حسگر می‌توانید تصــویر‌برداری کنید یا با دو بار لمس سریع حسگر، اپلیکیشن دوربین را فعال کنید. همچنین امکانی وجود دارد که با قرار دادن و نگه داشتن انگشتتان روی اسکنر اثر انگشت، می‌توانید به تماس‌های ورودی پاسخ دهید.

دوربین

شرکت تایوانی ایسوس، ذنفون ۳ را مجهز به دوربینی توانمند کرده اســت. تجهیز به سنسور ۱۶ مگاپیکسلی IMX298 سونی به همراه لنز با دیافراگم f/2.0 و متشکل از ۶ المان، خبر از مجموعه‌ای توانمند می‌دهد. ایسوس در این دوربین از تکنولوژی فوکوس Tritech اســتفاده کرده اســت که درواقع متشکل از سه سیستم فوکوس خودکار لیزری، فوکوس خودکار تشخیص فاز و فوکوس خودکار مداوم اســت. به‌ لطف این تکنولوژی، دوربین اصلی ذنفون ۳ می‌تواند در شرایط مختلف در مدت‌زمان تنها ۰.۰۳ ثانیه فوکوس کند.

e7d020d2 2825 44d1 86c9 146a30dd283a بررسی ایسوس ذنفون 3 / Asus Zenfone 3 ZE520KL

قابلیت‌های دیگری نظیر لرزشگیر OIS و EIS وجود دارند که باعث می‌شوند لرزش دست کاربر، تأثیر اندکی بر کیفیت خروجی عــکــس هـا و ویدیوها داشته باشد. ذنفون ۳ برای بهبود عــکسبرداری در محیط‌های کم‌نور از یک فلش ال‌ای‌دی دوگانه Dual tone نیز بهره می‌برد. 

وجود این قابلیت‌ها باعث شده اســت در شرایطی نوری مناسب، کیفیت عــکــس هـا ثبت‌شده با دوربین اصلی ذنفون ۳ در حد بسیار خوبی باشد. عــکــس هـا ثبت‌شده از رنگ‌های غنی برخوردار هستند و جزئیات بالایی به همراه دارند؛ اما در محیط‌هایی با نور کم شاهد افزایش محسوس نویز و افت کیفیت عــکــس هـا هستیم. البته این موضوع در گوشی‌های میان‌رده امری طبیعی اســت. با این حال، اگر در محیطی با نور کافی باشید، دوربین اصلی ذنفون ۳ از پس ثبت عــکــس هـای با کیفیت بالا برخواهد آمد.

f86739d9 61e0 4df5 bc51 2d876817788d بررسی ایسوس ذنفون 3 / Asus Zenfone 3 ZE520KL

در حالت فیلم‌برداری، دوربین اصلی ذنفون ۳ امکان ضبط کلیپ‌هایی با حداکثر رزولوشن ۲۱۶۰p و نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه دارد و نتیجه‌ی خروجی از کیفیت خوبی برخوردار اســت. امکان فیلم‌برداری در حالت صحنه آهسته نیز وجود دارد. 

ایسوس سعی کرده اســت اپلیکیشن دوربین تا حد ممکن ساده، کارآمد و روان باشد که تاحدودی نیز موفق شده اســت. امکانات مختلفی در اپلیکیشن فراهم شده که تقریبا بسیاری از آن‌ها کارآمد هستند. قابلیت تنظیمات دستی نیز امکانات گسترده‌ای در اختیار کاربران ذنفون ۳ قرار می‌دهد. البته ایسوس برای آسان‌تر کردن تصــویر‌برداری می‌توانست یک دکمه سخت‌افزاری شاتر در ذنفون ۳ قرار دهد.

در جلوی ذنفون ۳ از یک دوربین ۸ مگاپیکسلی اســتفاده‌ شده که از گشادگی دهانه دیافراگم f/2.0 برخوردار اســت. عــکــس هـا گرفـــــته‌شده با این دوربین نیز از کیفیت خوبی برخوردار هستند. همچنین امکان فیلم‌برداری با فرمت ۱۰۸۰p وجود دارد.

نرم‌افزار و رابط‌کاری

ذنفون ۳ همراه با سیستم‌عامل اندروید ۶٫۰٫۱ و پوسته‌ی اختصاصی ZenUI 3 ایسوس روانه‌ی بازار شد که البته بروزرسانی اندروید ۷٫۰ برای آن عرضه شده اســت. بررسی ما پس از نصب این بروزرسانی و بر پایه‌ی آن بوده اســت. در رابط کاربری ذنفون ۳ تغییرات بسیاری نسبت به نسخه‌ی خام اندروید اعمال شده اســت. آیکون اپلیکیشن‌های پیش‌فرض ایسوس از زاویه‌های گرد اســتفاده می‌کنند؛ اما این حالت روی آیکون اپلیکیشن‌های سوم شخص اعمال نمی‌شود که منجر به عدم یکپارچگی ظاهر بخش نرم‌افزار می‌شود.

2788c1b5 90fd 4600 b921 e5fafd455a81 بررسی ایسوس ذنفون 3 / Asus Zenfone 3 ZE520KL

منوی کشویی اپلیکیشن‌ها به‌صورت پیش‌فرض فعال اســت و می‌توانید به آن‌ها دسترسی داشته باشید. در بالاترین قسمت منوی کشویی، نواری وجود دارد که به شما اجاز‌ه‌ی مشاهده‌ی لیست تفکیک‌شده‌ی اپلیکیشن‌ها و ویجت‌ها را می‌دهد. در کنار آن، گزینه‌ی جستجوی اپلیکیشن یا ویجت مد نظر و مرتب کردن آن‌ها به‌صورت دلخواه قابل مشاهده اســت.

ایسوس اپلیکیشن‌هایی را به‌صورت پیش‌فرض به رابط کاربری ذنفون ۳ اضافه کرده اســت. یکی از اپلیکیشن‌های کاربردی، Do it later اســت که درواقع برای سازمان‌دهی به برنامه‌ها کاربرد دارد. به واسطه‌ی آن قادر خواهید بود تماس، ارســال پیامک یا انجام کاری را به فهرست وظایفتان اضافه کنید تا در زمانی مشخص به شما یادآوری شود. اپلیکیشن دیگری نیز به نام Laser Ruler در دسترس اســت که امکان اندازه‌گیری فاصله از طریق لیزر پشت گوشی را می‌دهد.

در قسمت تنظیمات، قابلیت‌ها و امکانات زیادی وجود دارند که می‌توانید با فعال کردن آن‌ها تجربه‌ی کار با ذنفون ۳ را بهتر کنید. یکی از ویژگی‌هایی که قابلیت‌های زیادی در اختیار کاربران قرار می‌دهد، ZenMotion نام دارد. از این قسمت می‌توانید حالتی را فعال کنید که با دو بار لمس نمایشگر، آن را خاموش یا طریقهن کنید.

6b150178 891c 49ed 9da2 088edba36d21 بررسی ایسوس ذنفون 3 / Asus Zenfone 3 ZE520KL

با فعال کردن قابلیت دیگری می‌توانید از سمت پایین به بالا سوایپ کنید تا نمایشگر از حالت خاموش خارج شود. امکانی نیز تعبیه شده اســت که با کشیدن حروف انگلیسی روی نمایشگر، بتوانید اپلیکیشن از پیش مشخص‌شده‌ای را باز کنید. البته برای انجام این کار باید نمایشگر خاموش باشد.

باید گفت ایسوس در رابط کاربری ZenUI تغییرات جذابی داده اســت که کار با محصولات این برند را راحت‌تر می‌کند. البته بهتر اســت که ذنفون ۳ را به آخرین نسخه از اندروید ۷ ارتقاء دهید تا از جدید‌ترین قابلیت‌های نرم‌افزاری ذن‌فون ۳ بهره ببرید.

بازده و عملکرد

ایسوس تصمیم گرفـــــته اســت گوشی میان‌رده‌‌ی خود را به سیستم-روی-یک-چیپ اسنپدراگون ۶۲۵ مجهز کند. اسنپدراگون ۶۲۵ با لیتوگرافی ۱۴ نانومتری ساخته شده اســت و از ۸ هسته‌ی Cortex A53 بهره می‌برد که حداکثر با فرکانس ۲.۰ گیگاهرتز فعالیت می‌کنند.

در کنار پردازنده‌ی اصلی، پردازنده‌ی گرافیکی آدرنو ۵۰۶ و مودم X9 LTE کوالکام قرار دارد. هسته‌های پردازشی اسنپدراگون ۶۲۵ با کنترلر حافظه‌ی LPDDR3 مجتمع شده‌اند. محصولی که در اختیار ما قرار دارد از ۳ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۳۲ گیگابایت حافظه‌ی ذخیره‌سازی بهره می‌برد. البته مدل دیگری از ذنفون ۳ در بازار وجود دارد که مجهز به حافظه‌ی رم ۴ گیگابایتی و حافظه‌ی داخلی ۶۴ گیگابایتی اســت.

22ac0886 3f87 42c7 a22a 0083a4f05c37 بررسی ایسوس ذنفون 3 / Asus Zenfone 3 ZE520KL

برای تست قدرت سخت‌افزاری ذنفون ۳ بازی‌های متعددی را آزمایش کردیم. یکی از بازی‌های تست شده، مورتال کامبت ایکس بود که ذنفون ۳ توانست از پس اجرای آن به‌خوبی بربیاید. محصول ایسوس از سخت‌افزاری کاملا قابل قبول برخوردار اســت که به واسطه‌ی آن امکان تجربه‌‌ی بدون دردسر جدید‌ترین بازی‌ و اپلیکیشن‌ها در دسترس اســت. البته در طول بررسی‌ها، افزایش دمای گوشی پس از اجرای طولانی مدت بازی‌ها کاملا محسوس بود که این موضوع هنگام عکاسی یا فیلم‌برداری نیز رخ داد.

در ادامه می‌توانید نتایج بنچمارک‌های مختلف بررسی‌شده روی گوشی ذنفون ۳ را مشاهده کنید.

جدول بنچمارک‌ ابزارهای موبایل میان‌رده و پایین‌رده
تلفن / تبلت

AnTutu 6

۳DMark IceStorm

PCMark Work2.0
/Overall
Web Browsing

Geekbench 4
/Single
Multi

GFXBench
/Manhattan 3.1
Offscreenn

GFXBench
/Car Chase
Offscreen

GFXBench
/T-Rex
OffScreen

Vellamo
/Browser
Metal

CFBench
v1.3

Asus Zenfone 3

۶۳۱۴۸ ۸۳۰۴

۴۷۷۰

۴۵۲۳

۸۶۹

۴۱۵۴

۶٫۳ FPS

۶٫۴ FPS

۳٫۵ FPS

۳٫۵ FPS

۲۲ FPS

۲۳ FPS

۳۲۴۸

۱۴۸۵

۵۲۷۵۶

Sony Xperia XA1

۵۹,۴۴۸ ۸,۲۳۶

۸۱۹

۳,۷۳۹

۱۵ FPS

۶٫۲ FPS

۷٫۵ FPS

۳٫۷ FPS

۳۲ FPS

۲۲ FPS

۳,۷۰۶

۱,۳۸۲

۶۱,۶۴۴

Nokia 6

۴۴۸۳۳ ۹۴۴۴

۳۶۷۱

۴۰۲۶

۶۴۷

۲۷۹۱

۲٫۵ FPS

۲٫۵ FPS

۴٫۵ FPS

۴٫۶ FPS

۱۵ FPS

۱۶ FPS

۱۲۱۸

۱۱۸۲

۳۶۹۲۸

Honor 6X

۵۶۶۹۱ ۱۱۶۱۹

۴۳۲۳

۴۷۹۲

۷۸۷

۳۱۹۸

۴٫۶ FPS

۴٫۸ FPS

۳٫۰ FPS

۲٫۸ FPS

۱۹ FPS

۱۹FPS

۲۶۷۱

۱۵۱۱

۶۴۶۹۳

Galaxy A8 2016

۸۵۸۹۰ ۱۷۶۵۸

۴۴۵۶

۴۵۷۸

۱۴۱۹

۴۱۵۲

۶٫۰ FPS

۱۱٫۴ FPS

۶٫۳ FPS

۶٫۳ FPS

۳۳ FPS

۳۹ FPS

۳۹۲۶

۱۵۴۶

۷۴۶۸۹

Galaxy A7 2017

۶۰۵۰۶ ۱۳۰۷۰

۳۹۶۹

۴۲۲۵

۷۶۵

۳۹۳۹

۹٫۰ FPS

۹٫۰ FPS

۵٫۲ FPS

۵٫۲ FPS

۳۳ FPS

۳۴ FPS

۳۲۹۰

۱۲۹۲

۵۹,۶۸۹

Galaxy A5 2017

۵۹۹۴۹ ۱۳۴۰۶

۳۷۸۳

۷۶۶

۳۹۴۷

۴٫۹

۹٫۰

۵٫۲

۵٫۲

۲۷

۳۴

۳۳۱۰

۱۲۶۶

۵۸,۲۸۴

Redmi 4 Prime

۶۳۴۵۸ ۱۵,۶۸۷

۴,۲۴۶

۴,۱۸۹

۸۳۵

۳,۱۲۵

۳٫۶FPS

۶٫۱FPS

۲٫۳FPS

۲٫۴FPS

۸٫۹FPS

۱۶٫۳FPS

۴۳۵۲

۳۴۲۵

۶۶,۳۴۹

Galaxy J7 Prime

۴۰,۱۵۳ ۵,۰۴۷

۳,۱۲۴

۳,۰۳۸

۶۵۴

۲,۳۱۹

۲٫۳FPS

۴٫۹FPS

۱٫۸FPS

۱٫۸FPS

۷٫۲FPS

۱۲FPS

۲,۵۷۸

۱,۱۴۵

۳۱,۳۷۹

Galaxy J5 Prime

۳۳,۳۵۳ ۴,۸۲۱ ۳,۲۶۷ ۵۹۰

۱,۶۶۲

۱٫۷FPS

۳٫۸FPS

NOT

Supported

۶٫۷FPS

۱۱FPS

۲,۴۷۲

۱,۰۸۹

۲۵,۳۹۴
Huawei Honor 8 ۸۸,۷۳۹ ۱۷,۹۳۹

۴۹۱۶

۲۹۵۲

۷۵۲۵۰
Huawei Nova Plus ۶۲۵۰۸ ۱۴۰۲۴

۳۲۰۶

۱۴۳۴

۹۳۴۰۴
Xperia XA Ultra ۴۹۰۹۶ ۱۱۱۲۴

۳۳۲۴

۱۱۷۹

۵۹۱۶۳
Huawei P9 Lite ۵۳۰۴۱ ۱۱۸۰۸

۳۳۶۸

۱۴۳۶

۶۲۷۱۰
Galaxy C5 ۴۸۱۰۲ ۱۱۳۴۵

۳۲۵۸

۱۲۶۹

۲۸۹۶۹
Neffos C5 Max ۳۶۵۹۵ ۶۷۷۲

۲۶۴۲

۱۰۶۸

۴۳۳۲۴
Moto G4 Plus ۴۷۲۸۶ ۱۱۵۸۹

۳۳۲۵

۱۲۶۵

۲۹۶۸۹
Galaxy A9 2016 ۶۳۵۸۹ ۱۷۲۳۵

۳۰۴۵

۱۷۵۸

۴۲۵۸۹

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، ذنفون ۳ توانسته اســت امتیازات قابل قبولی در بنچمارک‌ها به دست آورد و در بعضی موارد عملکرد بهتری نسبت به رقبای خود داشته باشد.

باتری

ایسوس در نسخه ۵.۲ اینچی ذنفون ۳ از یک باتری با ظرفیت ۲۶۰۰ میلی‌آمپر ساعت اســتفاده کرده اســت که در نگاه اول کافی به نظر می‌رسد. تراشه‌ی اسنپدراگون ۶۲۵ اســتفاده‌شده از انواع کم‌مصرف دنیای پردازنده‌ها محسوب می‌شود که همین امر به عمر باتری ذنفون ۳ افزوده اســت. در کنار آن، امکانات اندروید ۷ نوقا برای مدیریت باتری سبب می‌شود که مصرف باتری در ذنفون ۳ تا حد ممکن کاهش یابد.

21a28cce d819 4c9f a43e 66c9063e4b8c بررسی ایسوس ذنفون 3 / Asus Zenfone 3 ZE520KL

شاید ظرفیت ۲۶۰۰ میلی‌آمپر ساعتی ذنفون ۳ کم به نظر برسد؛ اما به‌ لطف تراشه اسنپدراگون ۶۲۵ و سیستم‌عامل اندروید ۷ نوقا می‌توانید با هر بار شارژ کامل، به مدت یک روز از آن اســتفاده کنید.

در آزمایش رایج توما، ذنفون ۳ را تا ۱۰۰ نسبت شارژ کردیم و سپس ویدیویی را به‌صورت ممتد در شرایطی که شدت طریقهنایی نمایشگر روی ۵۰ نسبت تنظیم شده و شبکه‌های بی‌سیم غیر فعال شده بودند، پخش کردیم که در این شرایط، باتری ذنفون ۳ موفق شد تا ‍‍۱۱ ساعت و ۲۰ دقیقه دوام بیاورد.

نام گوشی هوشمند نمایشگر ظرفیت
(mAh)
ویدیو
(h)
وب‌گردی
(h)

GFXBench
Manhattan3.1
Battery LifeTime

GFXBench
Manhattan3.1
LongTime Peformance
PC Mark
(h)
Asus Zenfone 3 ۱۰۸۰p/”5.2 ۲۶۰۰ ۱۱:۲۰ ۱۰ ۳۳۸٫۸min ۳۹۱٫۷Frame
Sony Xperia XA1 ۷۲۰p/”5.0 ۲۳۰۰ ۱۰ ۹:۵۰ ۲۹۸٫۴min ۹۱۶٫۸Frame
Nokia 6 ۱۰۸۰p/”5.5 ۳۰۰۰ ۱۲ ۱۱:۲۰ ۹:۱۵
Huawei Honor 6X ۱۰۸۰p/ “5.5 ۳۳۴۰ ۱۱:۰۶ ۱۰:۳۰ ۱۰:۱۹
(Samsung Galaxy A7 (2017 ۱۰۸۰p/ “5.7 ۳۶۰۰ ۱۹:۱۰ ۱۶:۳۶ ۱۲:۵۲
(Samsung Galaxy A5 (2017 ۱۰۸۰p/ “5.2 ۳۰۰۰ ۱۲:۴۰ ۱۴:۲۰ ۶:۵۵
Xioami Redmi 4 Prime ۵٫۰′ /۱۰۸۰p ۴,۱۰۰ ۱۰:۱۰ ۱۶:۱۵ ۸:۳۴
Samsung Galaxy J7 Prime ۵٫۵″ / ۱۰۸۰p ۳,۳۰۰ ۱۴:۱۰ ۹:۰۷
Samsung Galaxy J5 Prime ۷۲۰p / “5.0 ۲,۴۰۰ ۱۶:۳۰ ۹:۱۴
Huawei Mate 9 ۵٫۹″ / ۱۰۸۰p ۴,۰۰۰ ۱۴:۱۵ ۱۲:۵۰ ۹:۲۲
Huawei Honor 8 ۵٫۲″ / ۱۰۸۰p ۳,۰۰۰ ۹:۰۰ ۱۰:۴۰
Huawei Nova Plus ۵٫۵″ / ۱۰۸۰p ۳,۳۴۰ ۱۱:۰۰ ۱۰:۵۰
Motorola Moto Z ۵٫۵″ / QHD ۲,۶۰۰ ۸:۵۰ ۶:۵۰
Xiaomi Mi 5s ۵٫۱۵″ / ۱۰۸۰p ۳,۲۰۰ ۱۳:۰۰ ۱۲:۱۰
Apple iPhone 7 ۴٫۷″ / ۷۵۰p ۱,۹۶۰ ۹:۲۰ ۱۰:۰۰
Sony Xperia XZ ۵٫۲″ / ۱۰۸۰p ۲,۹۰۰ ۹:۰۰ ۹:۲۰
Apple iPhone 7 Plus ۵٫۵″ / ۱۰۸۰p ۲,۹۰۰ ۱۴:۲۰ ۱۲:۰۰
Sony Xperia XA Ultra ۶٫۰″ / ۱۰۸۰p ۲,۷۰۰ ۸:۵۰ ۸:۰۰
Huawei P9 Lite ۵٫۲″ / ۱۰۸۰p ۳,۰۰۰ ۱۱:۰۶ ۱۱:۳۰
Samsung Galaxy C5 ۵٫۲″ / ۱۰۸۰p ۲,۶۰۰ ۸:۲۰ ۹:۰۰

با وجود تجهیز ذنفون ۳ به باتری با حجم نه‌چندان زیاد، این گوشی شارژدهی مناسبی دارد. با این حال این آمار به هیچ‌وجه قابل مقایسه با بزرگان این بخش اعم از ردمی ۴ و گلکسی A7 و A5 نسخه‌ی ۲۰۱۷، نیست.

جمع‌بندی

گوشی هوشمند میان‌رده و جدید ایسوس از طراحی ظاهری زیبایی بهره می‌برد. ذنفون ۳ از دوربین توانمند و نمایشگری شفافی برخوردار اســت که به کاربر اجازه می‌دهد در زیر نور آفتاب نیز بتواند به‌خوبی جزئیات به نمایش درآمده را مشاهده کند.

343fba91 d30b 4a03 9c69 b788c9426d19 بررسی ایسوس ذنفون 3 / Asus Zenfone 3 ZE520KL

البته دردسراتی نیز در ذنفون ۳ ایسوس دیده می‌شود که می‌توان به لک‌پذیری و عدم وجود نور پس‌زمینه در کلیدهای ناوبری اشاره کرد؛ اما دردسر اصلی ذنفون ۳ که قطعا تأثیر منفی در فطریقه آن خواهد گذاشت، برچسب قیمت ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومانی آن اســت.

درواقع ایسوس قیمتی برای ذنفون ۳ انتخاب کرده اســت که می‌توان محصولاتی ارزان‌تر با مشخصات سخت‌افزاری مشابه یافت. در رده قیمتی که برای مدل ۵.۲ اینچی ایسوس انتخاب شده اســت، می‌توان گزینه‌هایی نظیر آنر ۸ یا شیائومی می ۵ را انتخاب کرد که از سخت‌افزاری به مراتب قدرتمندتر، دوربین توانمند‌تر و کیفیت ساخت بهتر بهره می‌برند. در صورتی که دنفون ۳ با افت قیمت مواجه شود و از این لحاظ در کنار رقبای خود اعم از شیائومی ردمی ۴ و هواوی پی ۹ لایت قرار بگیرد، می‌توان فطریقه مناسبی برای آن متصور شد.

نکات مثبت

 • طراحی ظاهری زیبا
 • کیفیت ساخت بالا
 • نمایشگر شفاف
 • دوربین اصلی و سلفی توانمند

نکات منفی

 • قیمت بالا
 • لک‌پذیری صفحه نمایش و پنل پشتی
 • نبود نور پس‌زمینه در کلیدهای ناوبری
 • حاشیه‌‌ی زیاد نمایشگر

جدیدترین و داغترین مطالب دنیای جالب تکنولوؤی ها در سایت توما
مطالب گوناگون از از اخبار دنیای وب و تکنولوژی

نوشته بررسی ایسوس ذنفون ۳ / Asus Zenfone 3 ZE520KL اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۳۰ام خرداد ۱۳۹۶
 • موضوع : متن

1286944 528 توافق کاســتا با یوونتوس با 40 میلیون یورو

ایسنا: ‌به نقل از روزنامه بیلد، داگلاس کاســتا در دوران پپ گواردیولا از بهترین بازیکنان بایرن مونیخ بود و بازی‌های درخشانی را با پیراهن این تیم به نمایش گذاشت.

با آمدن آنچلوتی شرایط برای کاســتای برزیلی به کلی تغییر کرد و آنچلوتی ترجیح می‌داد که از فرانک ریبری در ترکیب اصلی تیمش اســتفاده کند و این باعث ناراحتی و نارضایتی کاســتا شد.

روزنامه بیلد آلمان از نهایی شدن توافق کاســتا با یوونتوس خبر داد و اعلام کرد که این بازیکن برزیلی با ۴۰ میلیون یورو فصل بعد در فوتبال ایتالیا بازی خواهد کرد.

کاســتا تا ســال ۲۰۲۱ با بایرن مونیخ قرارداد دارد و نمی‌تواند بدون اجازه این تیم‌ ‌راهی تیم دیگری شود اما به نظر می‌رسد که آنچلوتی با جدایی او موافقت کرده اســت.

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته توافق کاســتا با یوونتوس با ۴۰ میلیون یورو اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۳۰ام خرداد ۱۳۹۶
 • موضوع : متن

در راســتای جلسات قبل از برگزاری الکامپ شیراز در اســتانداری صبح امروز جلسه‌ای با مسئولین دانشگاه‌ها و برگزارکنندگان نمایشگاه در ساختمان اســتانداری برگزار شد.

هدف این  نمایشگاه معرفی افراد توانمند و پتانسیل های اســتان فارس اســت
اســتدلال گفت با کمک این نمایشگاه پتانسیل های فارس را نشان می دهیم.این نمایشگاه که با همایت اســتان داری فارس برگزار میگردد از۱۷تا ۲۹مرداد در پنج ســالن اختصاصی برگزار می گردد.
وی افزود این نمایشگاه پر بار برای رشد خلاقیت صنعت و علم.
سهرابی:مابا همین نمایشگاه ها هست ک پیشرفـــــت میکنیم شاید تا حالا نتوانسته‌ایم از خودمان معرفی داشته باشیم؛اما الا باید هر چه در توانمان هست را به نمایش بگذاریم.ما به دنبال این هستیم که مدیران در سطح ملی را دعوت کنیم.
وی ادامه داد : این نمایشگاه بهترین فرصت برای معرفی اســت.
او در آخر گفت : تکنولوژی این روز ها حرف اول را می زند.

 سومین جلسه برگزاري نمايشگاه الكامپ در شيراز توما:

همچنین در این جلسه خانوم وثوقی پیشنهاد داد که به بخش های خصوصی هم مانند بخش های دولتی تخفیف داده شود و از حضار فعال در نمایشگاه تقدیر‌و تشکر شود.
مرادپور در ادامه گفت : کلیه اقشار ‌جامعه باید درگیر ‌شوند .
حمایت از شرکت کنندگان گفت و تخفیف آموزشی موجب حضور بیشتر مردم می شود.

 سومین جلسه برگزاري نمايشگاه الكامپ در شيراز توما:

جدیدترین و داغترین مطالب دنیای جالب تکنولوؤی ها در سایت توما
مطالب گوناگون از از اخبار دنیای وب و تکنولوژی

نوشته سومین جلسه برگزاری نمایشگاه الکامپ در شیراز توما: اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۳۰ام خرداد ۱۳۹۶
 • موضوع : متن

137441 408 چند نكته در باب حمله موشكي سپاه

صباح زنگنه تحلیلگر مسائل بین‌الملل درباره شلیک موشک به مواضع تروریست‌ها در سوریه در روزنامه اعتماد نوشت:
 
عملیات یکشنبه شب سپاه و شلیک موشک به مواضع تروریست‌ها در سوریه آثار زیادی در داخل و خارج از کشور و همچنین در سطح منطقه از خود برجای گذاشته اســت و نکاتی را به همراه دارد.

نکته اول در کلیت این اقدام اســت. این نخستین‌بار اســت که جمهوری اسلامی ایران اقدام به پرتاب موشک در خارج از مرزهای خودش کرده اســت و این اتفاق حیاتیی در جهان شمرده می‌شود.

 

در واقع عملیات سپاه به جهان نشان داد تمام تولیدات صنایع نظامی کشور عملیاتی اســت و به راحتی می‌تواند مورد اســتفاده قرار گیرد و قدرت و اقتدار نظامی ایران را نشان می‌دهد. ما به جهان نشان دادیم موشک برای ما یک سلاح دفاعی و در عین حال یک سلاح بازدارنده اســت و امروز در دفاع از سلامت و امنیت مردم ایران و منطقه مورد اســتفاده قرار گرفـــــته اســت.

 

از سوی دیگر این عملیات یک اقدام بازدارنده نسبت به تکرار برخی حوادث در داخل کشور اســت. جمهوری اسلامی اعلام کرد که این اقدام را در تلافی عملیات تروریست‌ها در تهران انجام داده اســت و اگر تروریست‌ها بخواهند به اقدامات خرابکارانه خود ادامه دهند باید بدانند با پاسخ محکم و قاطع ایران رو به رو خواهند شد.

نکته دوم در زمان‌سنجی و هماهنگی و نظم و انضباط لازم این عملیات اســت. در نگاه اول هدف این عملیات جریان‌های تروریستی به عنوان یک مجموعه اســت اما در واقع این عملیات یک هشدار به حامیان تروریست نیز بود.

 

بر کسی پوشیده نیست که تروریست‌ها به عنوان یک مجموعه بدون حمایت برخی نهادهای مالی و نظامی برخی کشورها نمی‌توانستند آنقدر پیشروی داشته باشند و آتش‌‌گستری کنند و منطقه را به آشوب بکشند. جمهوری اسلامی ایران با این عملیات به کشورهای حامی تروریسم هشدار داد که دوران اســتفاده از تروریسم برای تحمیل اراده‌شان بر کشورهای منطقه گذشته اســت و جمهوری اسلامی که تا امروز هزینه‌های زیادی در این مورد داده و صبورانه و نجیبانه از ملت خود و ملت‌های منطقه حمایت کرده اســت به این رویه پایان خواهد داد و از این پس هیچ اقدام خرابکارانه‌ای که امنیت ملتش را تهدید می‌کند را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت.

نکته سوم اما منطقه‌ای اســت که مورد هدف موشک‌های سپاه قرار گرفـــــته اســت. در واقع این عملیات سرعت عمل نیروهای نظامی ایران را به رخ کشید و برای درک بهتر این موضوع باید به یک مســاله توجه کرد. همان‌طور که می‌دانیم امروز گروه‌های تروریستی در سوریه در محاصره نیروهای ارتش این کشور قرار گرفـــــته‌اند و از حیاتی‌ترین مناطق این کشور به عقب رانده شده‌اند و امروز تنها محدود به رقه هستند.

 

همین فشارها سبب شده تا تروریست‌ها دست به نقل و انتقال نیروهایش بزنند و نقاط دیگری را برای تجمع خود در نظر بگیرند. در واقع دیرالزور یکی از حیاتی‌ترین مناطق تروریست‌ها محسوب می‌شد که برنامه‌ حیاتیی برای آن داشتند. به بیان دیگر سپاه پاسداران با هدف قرار دادن دیرالزور نشان داد که سرعت عمل لازم در مبارزه با تروریست را دارد و با هدف قرار دادن این منطقه از تبدیل شدن این منطقه به پایتخت دیگری برای تروریست‌ها جلوگیری کرد.

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته چند نکته در باب حمله موشکی سپاه اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۳۰ام خرداد ۱۳۹۶
 • موضوع : متن

 

بر اساس آخرین ارزیابی‌ها، شرکت گوگل با ارزش ِ برند ۲۴۵ میلیارد دلار، باارزش‌ترین نشان تجاری جهان اســت. در میان ۱۰۰ نشان برتر جهان پنج نشان اول مربوط حوزه تجارت الکترونیک و جهان رایانه هستند. بر اساس گزارش سی ان ان در ســال ۲۰۱۷ حدود هفت نسبت بر ارزش تجاری گوگل افزوده شده اســت. این شرکت در ســال گذشته فعالیت خود را در زمینه خودروهای خودران و هوش مصنوعی شتاب داده اســت و در حوزه سخت افزار هم در حال پیشرفـــــت اســت.

پس از گوگل نشان تجاری اپل قرار دارد. این نشان ۱۰ میلیارد دلار ارزش کمتری نسبت به گوگل دارد و ۲۳۵ میلیارد دلار می‌ارزد. شرکت اپل در ســال گذشته علاوه بر توسعه نرم‌افزار‌هایش در زمینه سخت‌افزاری هم توسعه قابل توجهی یافته اســت و در بخش‌های از بازار بخصوص در زمینه گوشی‌های هوشمند نبض بازار را در اختیار دارد. این شرکت بتازگی فعالیت‌های خود را در زمینه هوش مصنوعی و خودروهای خودران هم افزایش داده اســت. اپل همچنین برنامه گسترده ای برای لوازم خانگی هوشمند دارد.

 اپل گوگل با پیشی گرفـــــتن از اپل ؛ با ارزش ترین برند جهان شد

مایکروسافت سومین برند با ارزش جهان محسوب می‌شود. این شرکت البته از دو رقیب عرصه تکنولوژی و رایانه یعنی اپل و گوگل فاصله بسار زیادی دارد. بطوری که اگر فاصله اپل از گوگل ۱۰ میلیارد دلار اســت فاصله مایکرو سافت از اپل کمی‌ کمتر از ۱۰۰ میلیارد دلار اســت. برند مایکروسافت در آخرین ارزیابی‌ها ۱۴۳ میلیارد دلار ارزش دارد. این شرکت طی ســال گذشته سعی کرده در زمینه سخت افزار قدرتمند ظاهر شود تا بتواند فاصله خود را با اپل کم کند. این شرکت همچنین سعی دارد با گسترش نسخه‌های مختلف ویندوز سیطره خود را در بازار رایانه افزایش دهد هم اکنون حدود نیمی‌از رایانه‌های جهان از سیستم عامل ویندوز هفت اســتفاده می‌کنند و بر آورد می‌شود بیش از ۷۰ نسبت تمام رایانه‌های جهان دارای سیستم عامل‌های ویندوزی هستند.

 مایکروسافت گوگل با پیشی گرفـــــتن از اپل ؛ با ارزش ترین برند جهان شد

آمازون غول دنیای تجارت الکترونیک هم در مکان چهارم قرار دارد. برند آمازون هم اکنون ۱۳۹ میلیارد دلار قیمت دارد. این شرکت که جهش خیره کننده ۴۱ نسبتی را در ارزش برند خود شاهد اســت علاوه بر فطریقه کالا وارد دنیای رسانه هم شده اســت و هم اکنون در حال توسعه هوش مصنوعی و دستیار صوتی الکسا اســت.

 آمازون گوگل با پیشی گرفـــــتن از اپل ؛ با ارزش ترین برند جهان شد

در مکان پنجم فیس‌بوک قرار دارد با وجود اینکه این شرکت در ســال گذشته میلادی با بحران اخبار غلط و گسترش آن روبرو شده بود باز این غول دنیای تکنولوژی توانسته اســت ارزش برند خود را حفظ کند و حدود ۲۷ نسبت افزایش دهد. این برند هم اکنون ۱۳۰ میلیارد دلار ارزش دارد. با این همه برخی کارشناسان معتقدند فیس‌بوک برای رونق به کسب کار خود باید یک تحول جدی ایجاد کند چرا که شرکت‌های رقیب در حال گرفـــــتن کاربران این شرکت هستند.

 فیسبوک گوگل با پیشی گرفـــــتن از اپل ؛ با ارزش ترین برند جهان شد

شرکت مخابراتی ای تی اند تی با رشد هفت نسبتی توانسته به ارزش ۱۱۵ میلیارد دلاری دست پیدا کند.

این شرکت بزرگ‌ترین شرکت مخابرات تلفن ثابت، سرویس‌دهنده اینترنت ، اشتراک تلویزیون اینترنتی و دومین اپراتور شبکه تلفن همراه آمریکا اســت. این شرکت هم اکنون در حال گسترش شدید فعالیت‌هایش اســت که سبب شده با رشد ارزش برندش روبرو شود. در ســال ۱۳۹۵ دسترسی خدمات این شرکت، در همکاری با شرکت رایتل، در ایـــران هم فراهم شد.

هفتمین برند با ارزش جهان ویزا اســت. هم اکنون بانک‌های بیشتری با این برند همکاری می‌کنند به‌گونه ای که ارزش این برند با ۱۰ نسبت افزایش به ۱۱۱ میلیارد دلار رسیده اســت.

 ویزا گوگل با پیشی گرفـــــتن از اپل ؛ با ارزش ترین برند جهان شد

با شنیدن نام هشتمین برند با ارزش جهان شاید تعجب کنید. شرکت تنسنت حالا به عنوان یک شرکت چینی خود را در میان باارزش‌ترین برند‌های جهان جای داده‌اســت. حتی بالاتر از شرکت علی بابا معروف ترین فطریقهگاه الکترونیکی چین که در مکان چهاردهم قرار دارد. این شرکت یک هلدینگ اینترنتی چینی اســت، که در زمینه ارائه خدمات شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های گروهی، پورتال‌های وب، تجارت الکترونیک، آنتی‌ویروس‌ها، مرورگر وب، بازی‌های آنلاین و خدمات ارزش افزوده مخابرات فعالیت می‌کند.

هم اکنون در چین بسیاری از شرکت‌های جهانی مانند گوگل یا فیلتر هستند یا ممنوع و جای این شرکت‌ها را نمونه‌های چینی آن‌ها گرفـــــته اند. بازار بزرگ و روبه رشد چین هم به تنهایی می‌تواند یک نشان را از زمین به آسمان ببرد. این نشان چینی هم اکنون با یک جهش ۲۷ نسبتی در ارزش برندش ، حدود ۱۰۸ میلیارد دلار ارزش دارد.

در مکان نهم شرکت قدیمی ‌آی بی ام حضور دارد که از تمام شرکت‌های رایانه ای قدیمی‌تر اســت و شاید اگر اشتباهات تاریخی اش نبود هم اکنون باید در مکان اول جای می‌گرفـــــت. ارزش تجاری نشان آی بی ام هم اکنون ۱۰۲ میلیارد دلار اســت.

 آی بی ام گوگل با پیشی گرفـــــتن از اپل ؛ با ارزش ترین برند جهان شد

اما در میان ده برند با ارزش دنیا تنها دهمین نشان تجاری در حوزه رایانه و تکنولوژی دیجیتال و مخابرات نیست. دهمین برند با ارزش دنیا مک‌دونالد اســت. این برند ۹۷ میلیارد دلار ارزش دارد.

 مک دونالد گوگل با پیشی گرفـــــتن از اپل ؛ با ارزش ترین برند جهان شد

منبع : mashable

1497977848 728 dfdsfdsf گوگل با پیشی گرفـــــتن از اپل ؛ با ارزش ترین برند جهان شد

< src="http://.sahandar.com/faradars/show.php?ref=itradar.ir&w=600&h=500&id=1&template=related&title=%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%B3%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B1+%D9%88%D8%A8" scrolling="no" style="background: #FFF url(//.sahandar.com/faradars/images/loading.gif) no-repeat center; width: 600px; height: 500px; max-width: 100%;" frameborder="0">

جدیدترین و داغترین مطالب دنیای جالب تکنولوؤی ها در سایت توما
مطالب گوناگون از از اخبار دنیای وب و تکنولوژی

نوشته گوگل با پیشی گرفـــــتن از اپل ؛ با ارزش ترین برند جهان شد اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۳۰ام خرداد ۱۳۹۶
 • موضوع : متن

علی کریمی به دیدار رضا رویگر بازیگر سینما و تلویزیون رفـــــت.

رضا رویگری بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون تصــویر یادگاری‌اش با علی کریمی را در اینستاگرام منتشر کرد و نوشت: «حیاتیان عزیزم جناب آقاى على کریمى دوست داشتنى اسطوره فوتبال ایران که به دیدارم آمدند.»

323366 552 (تصــویر) علی کریمی به دیدن بازیگر پیشکسوت رفـــــت

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته (تصــویر) علی کریمی به دیدن بازیگر پیشکسوت رفـــــت اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.